Na ovoj veb stranici možete provjeriti status svog Zahtjeva za izdavanje pasoša.

Za provjeru statusa, molimo Vas da u predviđeno polje unesete broj zahtjeva koji je upisan na Potvrdi o prijemu zahtjeva koju ste dobili prilikom predaje dokumenata. Vodeće nule ne moraju se unositi.


Broj zahtjeva: